OTOMATİK KAYAR KAPI ŞARTNAMESİ

 

 • Otomatik kayar kapılar iki adet ortadan iki yana açılan veya bir adet sağa veya sola doğru açılan hareketli kanat ile gerektiği takdirde bu hareketli kanatların üzerine açıldığı sabit kanatlardan oluşacaktır.
 • Otomatik kapı normal konumda çalışırken bir sinyal aldığında kendiliğinden açılacak ve belli bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır.
 • Otomatik kapı kanatları  1,8 mm et kalınlığındaki alüminyum profil çerçeve içerisinde camlı veya benzeri malzemeli olarak imal edilecek. Kanatları oluşturan profil sisteminde otomatik kapı kapalı durumda olduğu zaman sızdırmazlığı sağlayacak detaylar bulunacak, hareketli kapı kanatları altı fırçalı olacaktır.
 • Kapının tüm görünen metal yüzeyleri RAL standartlarında işverenin belirleyeceği renkte elektrostatik toz boya veya eloksallı olacaktır.
 • Kapı kanatlarına 8 mm (4+4) kalınlığında çift katlı lamine emniyet camı takılacaktır. Kanatlar üzerine emniyet sağlamayan düz cam takılması kabul edilmeyecektir.
 • Cam yerine ahşap kanat tercih edilmesi halinde, kanatlar ters çalışan burgulu masif parçalardan oluşan, araları kağıt petek dolgulu ahşap seren üzerine çift taraftan, preslenmiş MDF-Lam ve alüminyum profil çerçeveden toplam 42-45mm kalınlıkta olmalıdır. Tek yöne açılır kanatların düşey profillerinde conta bulunmalı ve kapalı durumda contalar önde kutu karşılığa ve geride adaptör profile basarak sızdırmazlık sağlamalıdır. Kanat üzerinde yer alacak 400x400mm pencere Ahşap üzerine işlenen derz içerisine her iki yüzeyde oturarak kanat yüzeyleri ile hem yüz olacak şekilde uygulanmalıdır. Cam minimum 8mm temperli özellikte olmalıdır.
 • Gerektiğinde panikte katlanır düzeneğe sahip kanatlar kullanılabilmeli ve bu kanatlar kaçış yönünde bir baskı uygulandığında kapının hangi pozisyonda olduğu önem arz etmeksizin, pivot hareketle dışa doğru açılabilmeli ve açılan kanatlar kenarlarda toplanarak panik halinde serbest kaçış için uygun hale gelebilmelidir. Kanatlar acil kaçış amaçlı katlandıklarında otomasyon sistemi kendiliğinden devre dışı olmalı ve kanatlar tekrar yuvalarına oturtulana kadar devreye girmemelidir.
 • Kapıların hareketi kapının üst kısmına yerleştirilmiş hareketli kanatlarının üzerine asıldığı özel elektromekanik tahrik mekanizmaları vasıtasıyla sessiz bir çalışmayı temin edecek şekilde olacaktır.
 • Kapı içten ve dıştan birer adet mikrodalga radar ile harekete geçirilecektir. Isı hareketine duyarlı pasif enfraruj sensörler kabul edilmeyecektir. Radarlar dış hava şartlarından etkilenmemeli, algılama alanları ayarlanabilir olmalı, hem canlı hem de cansız nesnelerin (bagaj, alışveriş arabaları, sedye ve tekerlekli sandalyeler vs.) hareketini algılamalı, kapının önünde hareketsiz duran kişileri algılamamalıdır.
 • Mekanizmanın üretici firması, TSEK, ISO 9001 ve TÜV NORD CERT Kalite Sistem Standardı belgesine sahip olmalı ve kapı CE (EN 16005) standartlarına haiz olmalıdır. Bu belge teklifle birlikte sunulmalıdır.
 • Mekanizma mikroprosesör kontrollü olarak açma ve kapama limitlerini otomatik olarak belirleyecektir. Durma, yavaşlatma gibi noktaları mekanik sviçlerle tayin etmeyecektir.
 • Kapı motoru 100W voltaj ile sessiz çalışacak, , 150N kuvvetinde tahrik gücüne sahip olacaktır. Mekanizma 100W güç çekecek ve %65’lik bağıl nem ortamında –15 ile +75°C sıcaklıklarda çalışabilecektir. Mekanizma koruma sınıfı asgari IP 23 olmalıdır.
 • Mekanizma içindeki elektronik çalışmayı sağlayan devrelerden güç devresi ile kumanda devresi aynı kart üzerinde olmayıp, ayrı kart ve ayrı üniteler içinde olmalıdır. (Arıza durumunda maliyeti düşürmek için tercih edilmelidir.)
 • Otomatik kapı mekanizması tek motorla her biri 120 kg. ağırlığındaki 2 adet kanadı veya 150 kg. ağırlığındaki tek kanadı rahatlıkla çalıştırabilecek nitelikte olmalı ve 2 kanatta 3000 mm, tek kanatta ise 2000 mm kapı geçiş açıklığı sağlayabilmelidir.
 • Mekanizma gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmeli karkasa bağlanan kenar en az 5mm et kalınlığında, malzemelerin bağlandığı kenar en az 4mm kalınlığında ve taşıma kapasitesini arttırıcı şekilde kaburga teşkil eden girintiler olmalıdır. Mekanizmanın kapak dahil  yüksekliği 130 mm , deriniği 170 mm olmalıdır.
 • Kanatları taşıyan ve ray üstünde süren araba sistemi 2 üstte 1 altta olmak toplam üzere 3 tekerlekten oluşmalı, tekerlekler ve tekerleklerin sürekli üzerinde çalıştığı ray uzun çalışma ömrünü ve sessiz çalışmayı garantileyen plastik bazlı malzeme ile kaplı olmalıdır.
 • Kapının en az 1.000.000 adet açılış ve kapanışı mekanizmayı imal eden firma tarafından test edilmiş olmalı ve test sonuçları ile garanti edilmelidir.
 • Kapı elektrik kesilmelerinde elle kolaylıkla açılıp kapanabilecektir.
 • Kapı kanatları sessiz ve sarsıntısız çalışabilecek, kanat hızı azami 70 cm/sn (çift kanatta 140 cm/sn) hıza ulaşabilecektir. Asgari 30cm/sn olmalıdır. (çift kanatta 60cm/sn:) Azami hız mekanizma tarafından Avrupa güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde kapı ağırlığına göre otomatikman tayin edilecek, ayrıca açma ve kapama hızları birbirinden bağımsız olarak programlama anahtarı ile ayarlanabilecektir.
 • Kapının açık kalma süresi gündüz ve gece programlarında birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmelidir. Gerektiğinde gece programına alındığında açık kalma süresi uzatılabilmelidir.
 • Kapı kapandığında kanatlar üzerine uygulanan baskı freni ile tam olarak kapanmalı ve sızdırmazlık sağlamalıdır. Kart okuyucu bulunan kapılarda elektromekanik kilit bulunmalı, kilit yasaklı bölgeden yetkilendirilmiş kartın okutulmasıyla serbest kalarak kanatlar açılmalı, geçiş sonrasında kapı tekrar kapanarak elektromekanik kilit devreye girmelidir.
 • Kapı mekanizma üzerinde veya mekanizma dışında kapının yakınında bulunan bir seçme anahtarı vasıtasıyla aşağıdaki fonksiyonlara programlanabilir olmalıdır.

 

 • OTOMATİK : Her iki yönden radarların algılamasıyla otomatik açılma
 • ÇIKIŞ : Sadece çıkış yönünde otomatik açılma, girişe yasaklı.
 • AÇIK : Sürekli açık ve frenli, kapı kanatları elle kapatılamaz.
 • KAPALI (GECE) : Sürekli kapalı ve radarlar devre dışı. Kapı ancak içerden program değiştirmek suretiyle, dışardan ise uzaktan kumanda ile açılabilir.
 • KISMİ AÇILMA : Kapı tüm genişliğinin %40’ı ile %90’ı arasında ayarlanabilen bir mesafeye kadar açılır ve kapanır. Enerji tasarrufu sağlayan bu programda geçişin yoğun olduğu saatlerde kapı otomatik olarak tam açılma moduna geri dönmelidir.
 • MANUEL : Kapı elle serbestçe açılıp kapatılabilir.

 

 • Program seçme anahtarı istendiği zaman bir şifre koduyla istenen programa ve yetkisiz kişilerin kullanımına karşı kilitlenebilir olmalıdır.
 • Kapının radar görme alanı dışında kalan kişi ve cisimlere çarpmasını önleyecek bir emniyet fotosel sistemi olmalıdır. Bu sistem kapı arasında bir kişi veya cismin durması halinde kapının kapanmasını önlemeli, kapı tam olarak kapanmadığında ise devre dışı kalmalıdır.
 • Ayrıca kapı kapanırken son anda araya girmeye çalışacak kişileri emniyete almak için mekanizmanın kanatlar arasında sıkışmaya karşı elektronik emniyet sistemi olmalıdır. Bu sistem kapılar kapanırken bir engele çarpması halinde elektronik olarak motoru ters yönde döndürerek kapının geri açılmasını sağlamalıdır.
 • Mikroprosesör kontrol ünitesi mekanizmanın çeşitli bölümlerinde meydana gelebilecek elektronik ve mekanik arızaları program seçme anahtarı üzerindeki ışıklı göstergelerle kullanıcıya haber vermelidir. Arızanın yeri bu göstergelere bakılarak tespit edilebilmeli.
 • Kapı gerektiği yerlerde elektromekanik kilit ile teçhiz edilerek KAPALI programında kilitlenebilmeli ve bu durumda elektrik kesildiği takdirde kilitli kalmalı ve ancak mekanik açma kolu veya sarj kontrollu batarya ünitesi vasıtasıyla açılabilmelidir.
 • Kapıya gerektiğinde buton, anahtarlı kontak şalteri, dirsek kumandalı sviç, yer kontak paspası, kart okuyucu veya şifre kod cihazı, FM frekanslı uzaktan kumanda cihazı ilave edilerek istendiği şekilde kumanda edilebilmelidir.
 • Kapılarda 2 kapı arasında bağlantı kurularak açılan kapı kapanmadan, diğerinin açılmasını önleyen airlock sistemi bulunmalıdır.
 • Yangın ihbar santralinden mekanizmaya çekilecek hat üzerinden taşınacak kuru kontağın ana kart üzerinde bağlanacağı acil durum bağlantı girişi bulunmalı ve sinyal gelmesi durumunda kapı açılarak açık kalmalıdır.